Poden usuparme la propietat si jo visc a la meitat de la casa continuament encara que tingui l´empradronament en una altre població per altres temes?

28-11-2016Meneame

Soc usufructuari per voluntat propia a favor gendre i filla que tenen la nuda propietat i ells paguen l´IBI a nom seu des de 1991, per defecte ajuntament, pero en le registre pripietat figura correctament, jo i la meva muller usufructuaris. Poden usuparme la propietat si jo visc a la meitat de la casa continuament encara que tingui l´empradronament en una altre població per altres temes ?. Hi ha un contracte privat de cesio de usufruit que permet a ells viure continuament en una meitat de la casa. Motiu per estar junts continuament. D´acord amb el catastre i l´ajuntament el 2017 els rebuts del IBI aniran al meu nom. Fins ara han anat nom meu gendre. Tinc rebuts fins el 2014 del gendre comforme jo pagaba la meitat del IBI, encara que anes al seu nom. Agraiexo la seva informacio Francesc Custal Miquel 

Per les dades que ens proporciona, i en la mesura que el seu dret d’usdefruit consta inscrit en el Registre de la Propietat, no sembla que s’hagi d’extingir pels motius que esmenta, llevat que al constituir-se s’establís altra cosa.

Miquel Garcias Miquel
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS