Les donacions a Fundacions, quant dedueixen de la IRPF?

23-01-2017Meneame

Les donacions a Fundacions, quant dedueixen de la IRPF?

Per les donacions fetes a partir de l’any 2016, es pot deduir el 75% dels primers 150 euros donats; en quant excedeixin d’aquesta quantitat, es pot deduir el 30% d’aquest import. Aquest últim percentatge puja al 35% si s’han fet donacions a la mateixa entitat d’un valor igual o superior en els dos anys anteriors. També existeixen deduccions especials aplicables a Catalunya. En tot cas, la deducció per donacions a entitats té com a límit el 10% de la base liquidable del contribuent.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS