Puc fer alguna cosa perquè se´m reconegui una vida laboral no cotitzada a efectes de pensió de jubilació?

23-01-2017Meneame

Vaig treballar durant 10 anys per a l´administració pública (universitats) amb contractes administratius per a la realització de treballs específics i concrets no habituals. Tot i que impartia moltes hores de formació no van cotitzar per mi. Puc fer alguna cosa perquè se´m reconegui tota aquesta vida laboral a efectes de pensió de jubilació? Moltes gràcies.

Sense conèixer tots el detalls del seu cas es difícil donar-li una resposta específica. En tot cas, i depenen dels anys que hagin passat, ho podria posar en coneixement de la Inspecció de Treball, es podria demandar a l’administració per obtenir un reconeixement de la relació laboral o en el moment de sol·licitar la jubilació impugnar la resolució que li concedeixi o denegui la mateixa amb el fi de que també es reconeguin aquests anys de serveis.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS