Si el conveni de la meva empresa diu que tinc dret a una excedència, es poden negar a donar-me-la quan la demani?

14-02-2017Meneame

Si el conveni de la meva empresa diu que tinc dret a una excedència, es poden negar a donar-me-la quan la demani? I una reducció de jornada?

Els drets dels treballadors a gaudir d'una excedència, reduccions de jornada o permisos retribuïts no poden ser negats per l'empresa si es compleixen els requisits del seu gaudi. A hora bé, el treballador no pot adoptar per si mateix la decisió de situar-se en excedència o en reducció de jornada, declarant-se per si mateix en aquesta situació de forma unilateral, doncs tal dret no està reconegut de forma automàtica, sent necessària la seva sol·licitud pel treballador i el seu reconeixement per l'empresa o, en defecte d'això, pels tribunals laborals.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS