Si la empresa tanca, com administrador únic en poden reclamar els bens particulars si queden deutes?

20-02-2017Meneame

Si la empresa tanca, com administrador únic en poden reclamar els bens particulars si queden deutes?

D’acord amb la Llei de Societats de Capital i el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, tota entitat mercantil ha de tenir un òrgan d’administració que es responsabilitza del seu dia a dia, és a dir a la seva gestió. Hi ha diferents de maneres de constituir un òrgan de gestió, i serien: un administrador únic, diversos administradors solidaris o mancomunats, o per un consell d’administració. En el cas que ens pregunta tota entitat mercantil respon davant de tercers pels seus actes (del l’administrador o administradors) i per tant les responsabilitats s’exigiran directament a l’administrador/s quan es pugui acreditar que aquest òrgan de gestió no ha actuat diligentment. (Funcions dels administradors, convocar juntes, portar una comptabilitat correcte, i portar a bon govern la entitat mercantil, entre altres ...Els administradors seran responsables dels seus actes i respondran amb els seus bens quan, per accions o omissions, actuïn sense la diligència deguda.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS