Quin tant per cent es queda hisenda, per la venda o lloguer d´un local comercial?

14-02-2017Meneame

Quin tant per cent es queda hisenda, per la venda o lloguer d’un local comercial? Gràcies.

La venda d’un local està subjecta a l’impost de transmissions patrimonials, a càrrec del comprador. Per al venedor, estarà obligat a pagar la plusvàlua municipal, i també tributarà per IRPF, si és persona física, atenent si ha existit o no un guany patrimonial (la diferència entre el preu en que es va adquirir i el preu de venda). En cas de lloguer, i tractant-se de local de negoci, la seva constitució no està subjecta a transmissions patrimonials. Per la seva part, el propietari tindrà que declarar l’IVA i en el seu cas fer les retencions oportunes d’IRPF sobre les rendes del lloguer, i tributar també aquestes rendes com a rendiments de capital immobiliari.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS