Tenen els fills de la meva parella de fet algun dret en el meu testament?

20-02-2017Meneame

He viscut quatre anys amb una persona, empadronats al mateix domicili però no havíem fet parella de fet ni res. Jo vaig fer testament i la vaig posar en un tant per cent dels meus bens. Ara aquesta persona ha mort però te fills majors de edat. Aquests fills tenen algun dret en el meu testament per la part que jo li deixava al seu ascendent?

Les disposicions del testament s’estableixen per desprès de la mort de la persona. En el seu cas, la seva parella no ha adquirit cap dret sobre la herència de vostè, ja que ha mort abans. Així doncs, llevat que vostè hagués previst en el seu testament una substitució pel cas que la seva parella morís abans a favor dels fills d’aquesta, aquests descendents no tindrien cap dret sobre la herència de vostè. En qualsevol cas, sempre pot tornar a fer un altre testament per determinar la destinació dels béns que havia previst que anessin a la seva parella.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS