No em paguen les hores extres a la feina, hi ha alguna forma judicial d´obligar a l´empresa a què me les paguin?

24-04-2017Meneame

Les hores extraordinàries són aquelles hores de treball que excedeixen de la jornada ordinària. Mitjançant conveni col·lectiu o, en defecte d'això, contracte individual, s'optarà entre abonar les hores extraordinàries en la quantia que es fixi, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents en descans.

En cas que l'empresa es negui a compensar-les o abonar-les, podrà presentar la corresponent reclamació de quantitat contra l'empresa en la via jurisdiccional social, per a això tindrà el termini d'un any.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS