Entre la meva casa i la del veí, que està ´abandonada´, hi ha una paret de separació que crec que és seva. Té la teulada malament i això em produeix humitats, li puc fer arreglar?

13-04-2017Meneame

Tot i que vostè diu que la casa veïna està abandonada, és de suposar que té propietari, i aquest és responsable de tots els perjudicis que ocasioni per la seva falta de manteniment. Si no coneix la identitat d'aquest propietari, haurà de demanar-ho al Registre de la Propietat, o al Cadastre demanant relació de propietaris confrontants. Si no atén als seus requeriments, caldrà acudir a la via judicial per exigir-s'ho. També pot denunciar la situació al seu Ajuntament, ja que urbanísticament s'imposa als propietaris l'obligació de conservació dels habitatges.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS