Estic jubilat però escric articles a diferents diaris. Com puc regular aquesta situació?

15-05-2017Meneame

Des del 2-8-2011 existeix certa complementarietat de la pensió amb els ingressos generats per una activitat per compte propi (LGSS art.213.4). Tal compatibilitat amb la pensió de jubilació se circumscriu als supòsits en els quals els ingressos totals anuals percebuts per tal activitat per compte propi no superin el salari mínim interprofessional -707,70 € mensuals-. Aquests ingressos són nets, és a dir, els ingressos íntegres menys les despeses fiscalment deduïbles. Els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de Seguretat Social. Les activitats esmentades, per les quals no es cotitzi, òbviament, no generen nous drets sobre les prestacions de la Seguretat Social.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS