Està obligada l´empresa a posar una màquina d´aigua gratuïta?

20-06-2017Meneame

El Reial decret 486/1997, pel qual s'aprova el Reglament de llocs de treball, en el seu Annex V sobre Serveis higiènics i locals de descans, estableix una sèrie de requisits mínims per a tals llocs. En particular, respecte a locals específics de descans, demandats quan la seguretat i salut dels treballadors ho exigeixin, i en funció del tipus d'activitat, indica el següent respecte a l'aigua potable.

La disponibilitat d'aigua potable en els llocs de treball és una exigència legal citada en el primer punt del citat Annex. Encara que no hi ha una definició expressa on han de localitzar-se els punts de subministrament, és lògic que hagin de localitzar-se especialment en els llocs de descans o en les seves proximitats immediates, entre altres llocs que s'estimin convenients. Ara bé, no es fa cap referència al fet que aquesta aigua potable hagi de ser de màquina o simplement la subministrada pel servei municipal d'aigües si aquesta és potable.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS