Si tinc un gual oficial al meu garatge i aparco al meu cotxe a davant, em pot passar alguna cosa legalment?

26-06-2017Meneame

Segons l'ordenança municipal de la ciutat de Girona, la llicència municipal de gual o entrada de vehicles, permet l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic destinat al pas de vianants. Afegint-se, que no es permet l'estacionament de cap vehicle davant d'un gual senyalitzat correctament i autoritzat.

En la nostra opinió, un Gual no és un aparcament privat, sinó que atorga al seu titular el dret de poder accedir o sortir de la seva finca a través d'un espai de domini públic.

Joan Blanco Ginés
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCAT