Visc en un pis compartit. Tinc contracte de lloguer anterior al 2014. A l´IRPF del 2015 el domicili fiscal és el dels pares, on estic empadronada. Tinc dret a deduir-me el lloguer tant en el tram estatal com autonòmic?

30-06-2017Meneame

Pregunta completa: Deducció lloguer IRPF 2016. Tinc 26 anys. Visc en un pis compartit. Tinc contracte de lloguer anterior al 2014. A l'IRPF del 2015 el domicili fiscal és el dels pares, on estic empadronada (podien aplicar deducció per fill). La declaració de renda del 2016 l'he de fer perquè he tingut dues feines i em surt a pagar 800 euros. Tinc dret a deduir-me el lloguer tant en el tram estatal com autonòmic? Entenc que compleixo els requisits (32 anys, base imposable 20.000 euros, quantitat pagada en concepte de lloguer, 10% ingressos íntegres). Però tinc dubtes en el fet que cap dels exercicis anteriors he declarat que visc al pis de Barcelona. Ho puc fer ara i demostrar que porto anys vivint-hi, amb les factures de subministrament, per exemple?

Les deduccions per lloguer en l'actualitat només són aplicables als contractes subscrits abans de l'1 de gener de 2015, i per Catalunya existeixen també uns requisits específics, que són els que comenta. Sembla que en el seu cas serien aplicables les dues deduccions. Ara bé, si en exercicis anteriors va declarar un domicili diferent, el més probable és que l'Agència Tributària li demani que justifiqui les circumstàncies que li donen dret a aplicar la deducció. Per altra banda, si com a conseqüència d'haver declarat que vostè vivia amb els pares aquests haguessin aplicat per la seva banda una deducció, l'Agència Tributària també podria anar contra ells, per haver aplicat una deducció indeguda, amb el risc que comporta de sanció, recàrrec i interessos.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS