Fa uns 20 anys que estic compartint pis amb una parella. I fa uns 8 anys que estic cobrant pensió de viudetat d´una parella anterior. Ara s´ha mort la parella actual i segons testament, el pis l´hereta el seu fill d´una anterior relació. Tinc algun dret sobre aquest pis?

17-07-2017Meneame

En principi, si la seva parella va ordenar en testament que el pis correspon al fill, i no es va preveure altra disposició al respecte, vostè no disposaria de cap dret sobre aquest pis per disposició testamentària. Tenint la condició de parella estable, legalment té reconegut el dret a la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris que formaven el parament de l'habitatge familiar, sense incloure joies, objectes artístics o altres béns de valor extraordinari. També disposa de l'anomenat any de viduïtat, consistent en el dret a continuar usant l'habitatge familiar durant l'any següent a la mort de la parella, i a ser alimentat a càrrec del patrimoni del difunt. I en el cas que vostè, amb els béns que disposa i els que pugui obtenir de la successió, no té recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats, tindria dret a obtenir una quarta part de l'actiu hereditari, l'anomenada quarta vidual.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS