Si un passatger provoca un incident abans d´enlairar-se i això provoca un retard en la sortida que impedeix que pugui agafar un altre avió en l´aeroport de destí... a qui haig de reclamar?

31-07-2017Meneame

Amb el fet de comprar un bitllet d'avió s'està firmant un contracte de transport amb la companyia aèria, per la que aquesta s'obliga a transportar al passatger a una destinació en un horari determinat. En cas de retard, la normativa comunitària preveu la possibilitat d'obtenir la restitució del preu del bitllet i una compensació econòmica, sempre que el retard sigui de tres o més hores. La companyia podrà eximir-se, si pot acreditar que el retard es deu a circumstàncies extraordinàries que no es podien preveure. En el seu cas, tota reclamació s'ha de dirigir a la companyia aèria. Si el retard no arriba a les tres hores, podria reclamar pels danys i perjudicis que ha patit, perdent l'avió d'enllaç, però s'hauria de valorar si l'incident en concret que comenta té o no la condició de circumstància extraordinària.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS