Segons la llei catalana, si la meva mare va morir el setembre de 2007, quant temps tinc per reclamar la legítima?

17-07-2017Meneame

El temps de la mort de la seva mare estava en vigor el Codi de Successions de 1991, que a partir de l'1 de gener de 2009 va ser substituït pel Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya. Segons la normativa anterior, el termini per reclamar la llegítima prescrivia després de quinze anys de la mort del causant; en canvi, la normativa actual estableix un termini de prescripció de deu anys. Ara bé, això no significa que vostè té quinze anys per reclamar la legítima des de setembre de 2007, ja que les disposicions transitòries de la llei actual estableixen que, en aquests casos en què el termini de prescripció de l'actual llei siguin més curts que els de la legislació anterior, s'apliquen els terminis nous, a comptar des de l'entrada en vigor de la llei. Per tant, en aquest cas, el termini a aplicar és el de deu anys, a comptar des de l'1 de gener de 2009.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS