Poden els meus pares llogar-me un pis?

24-08-2017Meneame

Poden els meus pares llogar-me un pis? Com tributaria posteriorment?

Sí, poden arrendar-li sense cap problema.

A efectes tributaris, en el cas que es pacti un preu de mercat, l’arrendament funcionarà igual que qualsevol altre i els seus pares haurien d’incloure en la declaració de la renda les quantitats que obtinguessin, un cop restades les despeses i aplicades les deduccions que poguessin correspondre.

En el supòsit que es tracti d’un arrendament gratuït o a un preu simbòlic, s’haurà de tributar per un import mínim que marca la llei.

Joan Blanco Ginés.
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS.