Vull posar el meu pis a Airbnb i no sé quina documentació necessito perquè sigui legal?

24-08-2017Meneame

Bon dia. Vull posar el meu pis a Airbnb i no sé quina documentació necessito perquè sigui legal? Em podeu ajudar.

Abans de res, s’ha de tenir clar que habitatge d’ús turístic és aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies.

Per legalitzar un habitatge d’ús turístic, s'ha de posar en coneixement, de l'ajuntament corresponent, l'inici de l'activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable, en la qual s'ha de declarar: Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular; Que disposa de la cèdula d'habitabilitat; Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Joan Blanco Ginés.
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS.