Com determinen els Bombers els costos d´un rescat?

01-09-2017Meneame

Como pueden determinar los Bomberos que tengo de pagar un dispositivo de busqueda cuando no me he perdido, sencillamente estaba incomunicado y ha sido un error de mi familia al pensarse que estaba desaparecido o me habia pasado algo?

Constitueix el fet imposable de la taxa,  la prestació dels serveis del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya pels rescats i salvaments de persones o béns en qualsevol dels següents supòsits: quan tinguin lloc en zones assenyalades com a perilloses; quan les persones rescatades o salvades no duien l'equipament adequat per la pràctica de l'activitat; i quan la persona que sol·licita el servei ho fa sense motius objectivament justificats.

Dit l’anterior, hauria d’argumentar i acreditar que el seu cas no es pot incloure en cap dels supòsits anteriors.

Joan Blanco Ginés
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS