He entrat a un pis i l´anterior inquilí no ha pagat alguns subministraments. El propietari és una gran empresa i ens ha dit que posarien els subministraments en nom nostre. Si ens tallen el subministrament, podem rescindir el contracte?

31-10-2017Meneame

Si els deutes de subministraments són d'anteriors inquilins, està clar que vostès no estan obligats a pagar-los. En cas que els tallessin els subministraments, no es podria complir la finalitat de l'arrendament, que és la de satisfer les necessitats d'habitatge de l'arrendatari. Si el motiu és que l'arrendador no ha pagat el deute amb les empreses subministradores, hi hauria un incompliment per la seva part que donaria dret, d'acord amb l'article 27 de la Llei d'Arrendaments Urbans, a exigir el compliment de l'obligació, o bé a resoldre el contracte, amb indemnització dels danys ocasionats.

MIQUEL GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.