Vaig tenir un judici per alçament de béns, vaig guanyar i ara resulta que han fet recurs. La meva pregunta és si el jutge la pot admetre a tràmit, saben que és alçament de béns?

31-10-2017Meneame

El nostre sistema judicial, com a norma general, permet una segona instància, és a dir, que es pugui interposar un recurs contra una resolució judicial que resoldrà un altre jutge o tribunal jeràrquicament superior. Per aquest motiu, és completament lícit la interposició del recurs. Per altra banda, regeix el principi de responsabilitat dels poders públics, el que comprèn també als Jutges, però això suposaria que per part del Jutge s'ha incorregut en una conducta que es qualifica de delicte, o bé que ha comès un error que determina la responsabilitat de l'Administració. Però pel sol fet de dictar una sentència contrària als nostres interessos no es pot anar en contra el Jutge que l'ha dictada, ja que això podria anar contra la independència judicial.

MIQUEL GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.