Sóc usufructuari d´uns terrenys que tenen diferents propietaris, he de pagar la part proporcional de la contribució?

24-11-2017Meneame

Entenem de la seva pregunta que vostè té l'usdefruit d'uns terrenys, però que la nua propietat correspon a diverses persones. D'acord amb la llei, són a càrrec de l'usufructuari els tributs i les taxes de meritació anual. Per tant, el pagament de la contribució correspon a l'usufructuari.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS