Un centre educatiu públic pot cobrar per tasques que es realitzen dins l´horari lectiu? Entenc que les excursions s´han d´abonar però, en el cas que facin piscina dins l´horari escolar estic obligat a pagar?

05-12-2017Meneame

De conformitat amb la Llei d'Educació, per garantir la possibilitat d'escolaritzar a tots els alumnes sense discriminació per motius socioeconòmics, en cap cas podran els centres públics o privats concertats percebre quantitats de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o associacions ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica, per part de les famílies dels alumnes. Queden excloses d'aquesta categoria les activitats extraescolars, les complementàries, i els serveis escolars, que, en tot cas, tindran caràcter voluntari.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS