La meva mare va fer testament i els beneficiaris som les dues germanes, després es va tornar a casar i el testament no el va canviar. Voldria saber quins drets té el marit de la meva mare sobre l´herència. Ell no té cap ingrés, només la viudetat.

05-12-2017Meneame

En general, i en casos de successió testada (amb testament) com el que comenten, el cònjuge supervivent, no separat, té dret a la propietat de la roba, mobiliari i estris que formen l'habitatge conjugal (sense comptar joies, objectes artístics o béns de valor extraordinari). També té dret a l'any de viduïtat, que consisteix en el dret del cònjuge supervivent a continuar usant l'habitatge conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni del difunt durant l'any següent a la mort. Per últim, té dret a la denominada quarta vidual, que consisteix en el dret del supervivent, que no tingui recursos suficients per satisfer les seves necessitats, a obtenir en la successió del cònjuge una quantitat de fins a la quarta part de l'actiu hereditari líquid. És un dret que pot reclamar contra els hereus dintre dels tres anys següents a la mort del cònjuge.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS