En una comunitat de veïns hi ha un local d´oci que utilitza per al seu ús privat una gran part d´una zona comunitària causant molèsties als veïns que han de passar per la zona ocupada per accedir als habitatges. Què es pot fer per recuperar aquest espai comunitari?

10-01-2018Meneame

Pregunta completa: En una comunitat de veïns hi ha un local d'oci que utilitza per al seu ús privat una gran part d'una zona comunitària, sense establir límits de la zona a utilitzar, causant molèsties als veïns que han de passar per la zona ocupada per accedir als habitatges (els quals a més a més són gravats per la càmera del local sense consentiment). Què es pot fer per recuperar aquest espai comunitari, ja que els amos no paguen pel seu ús privat?

Caldria saber quina és la naturalesa exacta d'aquesta zona, ja que existeix la possibilitat que un element comú sigui d'ús exclusiu d'algun propietari. Si no és el cas, també s'hauria d'estudiar si els estatuts de la comunitat estableixen alguna previsió al respecte, o alguna prohibició. Arribat el cas, es podria plantejar la possibilitat que per part de la comunitat s'actuï contra el local per realitzar activitats contràries a la convivència normal. En tot cas, li recomanem que es posi en contacte amb el nostre despatx, ja que la complexitat de la seva consulta no ens permet estendre'ns en aquest consultori.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS