Quins drets tindré sobre un pis de la meva mare quan ella ja no hi sigui, si després de quedar-se vídua ara té nova parella?

01-02-2018Meneame

Pregunta completa: La meva mare fa 10 anys que viu amb una nova parella, després de quedar-se vídua del meu pare. Jo sóc filla única del seu primer matrimoni, ara no està casada i continua cobrant de vídua del meu pare. Quan ella falti, amb testament o sense, quins drets tindré jo com a filla del seu primer i únic matrimoni? Ara viuen de lloguer perquè jo visc al pis que el meu pare em va deixar d'herència però l'usdefruit és de la meva mare. La parella actual de la meva mare, tindria algun dret a aquest pis o en altres propietats que tingui ella?

En termes generals, els drets successoris de la seva mare vindran determinats pel que ella hagi decidit en testament, tenint vostè almenys el dret a la llegítima. En cas que no hi hagi testament, i suposant que vostè sigui la seva única filla, tindria la condició d'hereva. Pel que fa als drets de la parella, pot tenir dret a la quarta vidual, que és el dret que té el supervivent a obtenir en la successió del difunt una quarta part de l'actiu hereditari líquid en el supòsit que amb els béns propis i els que rebi per causa de mort no tingui recursos econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats. En cas de successió intestada, si concorre a la successió amb fills, el supervivent té dret a l'usdefruit universal de l'herència. També pot tenir dret sobre el parament de l'habitatge, i a l'any de viduïtat, consistent en usar l'habitatge conjugal durant l'any següent a la mort si no fos usufructuari universal. Cal tenir en compte en relació al pis sobre el qual la seva mare té usdefruit que aquest dret s'extingirà a la seva mort.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS