Són legals les cooperatives d´autònoms?

09-03-2018Meneame

Les cooperatives de treball associat són entitats jurídiques perfectament legals. Dins del sistema d'organització de les cooperatives i en relació al sistema de Seguretat Social, els cooperativistes poden escollir entre el Règim General de la Seguretat Social o el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Una qüestió diferent és que les cooperatives s'estiguin utilitzant com a forma jurídica en determinats sectors en els quals l'única funció és prestar mà d'obra per rebaixar costos laborals, sense tenir cap altra finalitat empresarial. En aquest sentit la Inspecció de Treball fa temps que investiga dites cooperatives com a formes de cessió il·legal de mà d'obra, si bé també és veritat que de moment sense gaire èxit, ja que els tribunals han anul·lat les sancions posades a les dites cooperatives i les empreses que les fan servir.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com