Em poden acomiadar si estic de baixa? Quins motius poden al·legar? T´ho poden dir mitja hora abans de plegar? Tenen l´obligació d´indemnitzar-me? I posar-me a l´atur?

06-04-2018Meneame

El fet d'estar de baixa no impedeix que el treballador pugui ser acomiadat per qualsevol causa, sigui o no certa. Si bé en l'àmbit espanyol la jurisprudència del Tribunal Suprem no ha reconegut que l'acomiadament d'un treballador que estigui de baixa sigui discriminatori, a l'àmbit europeu hi ha sentències del TJUE que equiparan les baixes per malaltia (principalment de llarga durada) amb la discapacitat i, per tant, consideren que pot haver-hi una causa de discriminació.

Respecte a la notificació de l'acomiadament, únicament en els supòsits d'acomiadaments per causes objectives s'estableix un preavís de quinze dies però, que pot ser suplert per la seva compensació en salari si no es dóna.

En qualsevol tipus d´acomiadament dona dret al cobrament de la prestació d´atur sempre que es compleixin la resta de requisits, principalment el tems requerit de cotització.

Per altra banda, l´obligació d´indemnitzar dependrà del tipus d´acomiadament que es faci i si aquest és reconegut o declarat improcedent o no.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com