Si estic aturada i no cobro atur ni subsidi, tinc dret a la seguretat social?

26-04-2018Meneame

El dret a l'assistència sanitària al nostre país és pràcticament universal. Ara bé si vol, ho pot comprovar en la següent adreça electrònica:
https://w6.seg-social.es/das/Inicio

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADAVOCATS
www.pratsabat.com