Les despeses invertides en la millora de l´habitatge habitual (obres menors, rehabilitacions, manteniment, etc.) realitzades durant l´any 2017 es poden incloure en la Declaració?

26-04-2018Meneame

Amb efectes des de l'1 de gener de 2013, es va suprimir la deducció per inversió en l'habitatge habitual. S'estableix un règim transitori en relació a les quantitats satisfetes abans d'aquella data d'1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació o ampliació d'habitatge habitual, sempre que aquestes obres s'hagin acabat abans de l'1 de gener de 2017. Per tant, les obres fetes durant l'any 2017 no donen dret a deducció.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADAVOCATS
www.pratsabat.com