Què passa si no he donat quinze dies a l´empresa després de renunciar el contracte?

26-04-2018Meneame

Pregunta completa: He estat treballant durant 6 anys en períodes de sis mesos cada any amb diferents contractes per a la mateixa empresa. Aquest any, l'últim contracte que em van fer va ser per la baixa d'una persona que anava a ser llarga i ha estat de dos mesos. En passar els dos mesos em van dir que em farien fer un protocol de baix rendiment i el desenllaç seria el més probable l'acomiadament, el que provocaria que no pogués accedir a les noves borses que estan a punt de fer-se. Em van proposar renunciar al contracte i decaure de la borsa. Al principi van dir que tenia 2 mesos de prova i després van dir que no perquè com el contracte és per a x lloc de treball a x ciutat i sempre m'han fet el mateix contracte, no em podien posar que no havia superat el període de prova. Al final vaig accedir a renunciar el contracte i al final de la jornada laboral d'aquell dia quedava rescindit. No em van saber dir quant temps duraria el protocol per baix rendiment. Em van dir que al renunciar havia de donar 15 dies però, vaig renunciar el mateix dia. Què passa si no has donat els quinze dies? És millor renunciar o que t'apliquin el protocol? Jo vaig parar el subsidi per desocupació, ara puc reprendre'l? Quants dies tarden a donar-te de baixa?

En el moment en què es fixa un preavís pel conveni col·lectiu en funció de la categoria, la falta de preavís implica que es descompti de la liquidació els dies que s'han deixat de donar. Respecte a la segona pregunta que em fa, depèn de les circumstàncies i del que vostè vulgui i hagi parlat amb l'empresa. Respecte a la pregunta sobre l'atur em remeto a la resposta feta més a dalt. Per últim, la baixa a la Seguretat Social és immediata, és a dir, es dóna el mateix dia que vostè va comunicar la renúncia.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADAVOCATS
www.pratsabat.com