Quant és el màxim que puc estar de baixa laboral?

06-04-2018Meneame

La durada màxima inicial de l'incapacitat temporal (IT) derivada de malaltia o accident, siguin comuns o professionals, és de 365 dies naturals. Esgotat el termini de durada inicial dels 365 dies, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) pot acordar:

1. La pròrroga de l'IT, amb el límit dels 180 dies, si es presumeix que el beneficiari pugui ser donat d'alta per curació o millora.

2. L'inici d'un expedient d'incapacitat permanent, en considerar-se que les lesions que presenta el treballador tenen caràcter definitiu i poden donar lloc a una incapacitat permanent, en el grau corresponent.

3. Emetre l'alta mèdica, donant per acabada l'IT, amb efectes no solament econòmics, sinó en l'àmbit del contracte de treball, devent el treballador afectat reincorporar-se al seu lloc de treball en l'empresa.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com