Cobrant jo 1.000 euros al mes i el meu marit 1.200 per la jubilació, si em quedes viuda, quan cobraria? I amb una nòmina de 1.000 euros al mes durant els últims 35 anys, quan cobraria de jubilació?

04-05-2018Meneame

En primer lloc, indicar-li que no es pot dir una xifra exacta i que per ser curosos hauríem de fer un càlcul amb base a les cotitzacions i bases reguladores de les pensions.

Dit això, la pensió de viduïtat és un 52% de la base reguladora corresponent que, en aquest cas, seria la que va servir de càlcul per la pensió de jubilació del seu marit en el seu dia amb les revaloracions corresponents.

Respecte a la jubilació, també és complicat donar-li una xifra concreta donat que malgrat hagi cobrat sempre la mateixa quantia, s'han d'agafar les bases de cotització dels últims 21 anys i es revaloren a dia avui, excepte les dels últims anys.

Si vol conèixer la pensió de jubilació exacta que li quedaria pot anar a qualsevol oficina de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) i li calcularan de forma gratuïta.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS
www.pratsabat.com