Si has renunciat a un contracte estan treballant uns dos mesos i no tens dret ni a atur ni a subsidi. Què s´ha de pagar pels medicaments?

04-05-2018Meneame

L'aportació de l'usuari al PVP dels medicaments, que s'efectua al moment de la dispensació del medicament o producte sanitari, és proporcional al nivell de renda.

En canvi, estan exempts d'aportació, els usuaris i els seus beneficiaris que pertanyin a una de les següents categories:

- afectats de síndrome tòxica;
- persones amb discapacitat beneficiàries de prestacions socials i econòmiques per no desenvolupar una activitat laboral;
- persones perceptores de rendes d'integració social;
- persona perceptora de pensions no contributives;
- aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació en tant subsisteixi la seva situació;
- persones amb tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional, sent l'entitat col·laboradora que cobreixi els riscos de l'accident la que ha de contribuir a les prestacions farmacèutiques.


Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com