A l´Ajuntament surten dos camps a nom del meu sogre però, mai s´ha pagat res d´aquests camps ni tampoc hi ha escriptures. Què hauria de fer per legalitzar tot això?

04-05-2018Meneame

És difícil donar una resposta breu a la seva pregunta, ja que depenent de la situació concreta poden existir diferents solucions: si els camps estan encara inscrits en el Registre de la Propietat i a nom de qui, si es va atorgar testament o bé va haver successió intestada, el temps transcorregut, si les finques estan o no ocupades... Per aquest motiu, aconsellem que ens faci una consulta al nostre despatx, a on li donarem una resposta més acurada.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS
www.pratsabat.com