La meva sogra es va morir el gener i encara no s´ha obert el testament, quant pot tardar a obrir-se?

08-06-2018Meneame

Pregunta completa: La meva sogra es va morir el gener i encara no s'ha obert el testament, quant pot tardar a obrir-se? Si una persona renuncia la legítima perquè no pot tenir res al seu nom, ja que està embargada perquè deu molts diners, les persones a qui els deu els diners poden fer que cobri la legitima per cobrar ells?

Entenem de la seva consulta que la seva sogra va morir havent atorgat testament, i que la seva successió es regirà pel que estableix aquell testament. En dret català s'estableix que la persona que és cridada a l'herència d'un difunt pot acceptar-la o repudiar-la en qualsevol temps, ja que actualment aquest dret no està sotmès a termini. Altra cosa és que la liquidació de l'Impost de Successions s'ha de realitzar en un termini de sis mesos, a comptar des de la defunció. Per altra part, és possible que es pugui arribar a impugnar una repudiació de la llegítima feta en perjudici de creditors; de tota manera, explicar les especialitats d'aquesta impugnació excedeix de l'àmbit d'aquest consultori. Per això, li recomanem que es posi en contacte amb el nostre despatx, a on li atendrem per resoldre aquests dubtes.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com