La meva parella va morir fa dos anys, estàvem casats i ara cobro la pensió de viuda. Tots els deutes que ell tenia pendent els haig d´assumir o puc renunciar?

06-07-2018Meneame

No ens especifica si la seva parella va atorgar o no testament, i si ha fet o no acceptació d'herència. Cal tenir en compte a més que si vostè ha disposat de béns i drets de la seva parella, s'entén que ha acceptat tàcitament l'herència, el que suposaria assumir no tan sols l'actiu, sinó també el passiu (deutes). Com veu, no ens és possible donar una resposta concreta a la seva pregunta, per la qual cosa li convidem a posar-se en contacte amb el nostre despatx, a on tractarem de donar-li una solució als seus dubtes.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com