Estic estudiant la idea de casar-me amb la meva dona perquè m´han dit que per tema papers, quan un dels dos mori, és útil. Tenim un fill en comú i m´agradaria saber en què puc sortir beneficiós si em caso.

17-09-2018Meneame

En l'actualitat, pel que fa a Catalunya, les diferències entre el matrimoni i la parella de fet es donen en no poder fer la declaració conjunta d'IRPF, en no poder tenir permís laboral per unir-se en parella de fet si no ho contempla el conveni col·lectiu del sector, i, el que potser li és de més interès, en certs condicionants que s'exigeixen per poder accedir a una pensió de viudetat. Per la resta, els efectes són equiparables.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com