Em poden canviar les condicions de treball sense firmar un nou contracte?

25-10-2018Meneame

Pregunta completa: Sóc enginyer informàtic. Fa 6 anys que treballo en una empresa amb unes condicions laborals. L'empresa va ser venuda a una multinacional però, jo no he signat cap contracte nou. De fet, el CIF de l'empresa en la nòmina és el de sempre. Ara, la nova empresa m'exigeix desplaçar-me per a formació o altres motius tant per Espanya com per l'estranger, també m'exigeixen utilitzar l'anglès com a llengua de comunicació dins de l'empresa i treballar els divendres a la tarda. Per mi és un problema haver de desplaçar-me i utilitzar l'anglès. Estic en el conveni d'oficines i despatxos. Els meus dubtes són:

- No havent signat cap nou contracte, em poden canviar les condicions de treball?
- Si em fan un nou contracte i no vull acceptar-ho, m'haurien d'indemnitzar (antiguitat, quitança, atur)? Què em correspondria?
- M'han d'acomiadar si no compleixo amb els requisits que exigeixen ara?

En els casos de successió d'empreses, la nova empresa queda subrogada en els drets i obligacions laborals, això significa que s'han de respectar totes les condicions laborals que tenia amb l'anterior.

Respecte a les condicions laborals i la seva modificació, dependrà de si la modificació s'entén que és substancial o no (referida a jornades de treball, horari, salari...) o, en el seu cas, que pugui existir una mobilitat funcional, és a dir, que passi a desenvolupar funcions d'una altra categoria però per contestar-li adequadament necessitaria saber més detalls de l'activitat que realitza.

Finalment, indicar-li que ningú no pot obligar-lo a signar un nou contracte de treball, ja que el contracte ha de ser fruit sempre de la voluntat d'ambdues parts. Tampoc pot ser motiu d'acomiadament que no ho signi.

Luis Moreno Prat
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com