L´edifici on visc no té ascensor. En la reunió de veïns, els propietaris que no viuen a l´edifici són els que no volen l´ascensor. Aquests estan obligats a posar-lo segons la llei si hi ha una persona que té problemes de mobilitat?

25-10-2018Meneame

El Codi Civil de Catalunya estableix que per acordar per la junta de propietaris la instal·lació d'ascensors basta la majoria simple dels propietaris assistents, que representin alhora la majoria simple de les seves quotes de participació. En cas que algun dels propietaris (o titulars d'un dret possessori sobre l'habitatge) o les persones amb qui convisquin tingui alguna discapacitat o sigui major de setanta anys, si no aconsegueixen que s'adopti aquest acord per la junta, pot demanar a l'autoritat judicial que obligui la comunitat a fer la instal·lació, sempre que aquesta sigui raonable i proporcionada. Per tant, existeix la possibilitat de poder exigir la instal·lació de l'ascensor si compleix algun d'aquests requisits, però dependrà sempre de la decisió i valoració per part d'un Jutge.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS
www.pratsabat.com