Sóc infermera de la sanitat privada, m´han de facilitar l´horari de feina per poder portar el meu fill a recuperació?

25-10-2018Meneame

Com a primera qüestió s'hauria de mirar si existeix al conveni col·lectiu d'aplicació a la seva empresa alguna disposició al respecte. En altre cas, com a regla general, no existeix cap disposició a l'Estatut dels treballadors que estableix-hi l'obligació de l'empresa de modificar l'horari de treball o donar permís retribuït al treballador amb la finalitat d'acompanyar al seu fill a recuperació sense perjudici dels casos de permisos per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari o els supòsits de reducció de jornada per cura de fills i familiars.

Luis Moreno Prat
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com