Els meus pares no van deixar testament, i van deixar un pis compartit on vivien. Quan de temps tenim per reclamar la nostra part amb la meva germana?

31-01-2019Meneame

El meu pare va morir fa més de 20 anys i no va deixar testament. El pis on vivien era compartit amb la meva mare. La meva mare no ha fet tampoc testament. Quan de temps tenim per reclamar la nostra part amb la meva germana?

En principi, l'acció de petició d’herència és imprescriptible, el que suposa que es pot exercir en qualsevol moment, sempre i quan l'altra part no hagi adquirit la propietat dels béns pel pas del temps o usucapió. De la seva pregunta no queda clar si el pis era dels seus pares per parts iguals, o sols del seu pare, i si la seva mare és viva o no. Sabent aquestes dades podem respondre millor, per la qual cosa li recomanem que es posi en contacte amb el nostre despatx per poder donar-li una resposta individualitzada.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com