Existeix obligació d´actualitzar amb IPC el pagament d´un deute contret 15 anys abans?

28-01-2019Meneame

 


Existeix obligació d´actualitzar (amb IPC) el pagament d'un deute contret 15 anys abans?

Amb caràcter general, els deutes de diners en cas de mora en el seu pagament, si no hi ha pacte en contrari, obliguen al pagament dels interessos que es pactaren, o si no hi ha acord, en l’interès legal.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS