La llei obliga a les empreses que incloguin majors de 55 anys en un ERE a pagar les seves cotitzacions fins els 61 anys? Gràcies.

11-01-2019Meneame

La llei obliga a les empreses que incloguin majors de 55 anys en un ERE a pagar les seves cotitzacions fins els 61 anys? Gràcies.

Efectivament en els d'acomiadaments col·lectius d'empreses no immerses en procediment concursal en els quals resultin afectats treballadors amb 55 o més anys, existeix l'obligació d'abonar les quotes destinades al finançament d'un conveni especial dels citats treballadors. Las cotitzacions corresponents al conveni seran a càrrec de l'empresari fins avui que el treballador compleixi els 63 anys , excepte en els casos d'acomiadament per causes econòmiques, en els quals aquesta obligació s'estén fins al compliment, per part del treballador, dels 61 anys.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS