Quina diferència hi ha entre presentar un ´recurs de reposició´ i una ´reclamació econòmica administrativa´ per desestimació d´alegacions per una desestimació d´una sol·licitud de devolució d´ingressos indeguts?

11-01-2019Meneame

Quina diferència hi ha entre presentar un "recurs de reposició" o bé una "reclamació econòmica administrativa" per desestimació d´alegacions presentades contra la desestimació a una sol·licitud de devolució d´ingressos indeguts? Qualsevol dels dos s'haurien de presentar per escrit davant d'una delegació de l'Agència Tributària de Catalunya?

Davant de la resolució de l'administració tributària, disposa vostè de la possibilitat de recórrer davant dels òrgans administratius. Per això la llei li dóna dues vies; la primera és posar un recurs de reposició contra el mateix òrgan administratiu que ha dictat l'acte a impugnar. Si és desestimat, podrà interposar la reclamació econòmica administrativa. La segona via és ja interposar directament la reclamació econòmica administrativa. Aquestes dues vies no són compatibles entre sí: si presenta un recurs de reposició no pot presentar simultàniament una reclamació econòmica administrativa, que no es podrà interposar fins que s'hagi resolt el recurs previ de reposició. Si l'acte impugnat ha estat dictat per l'Agència Tributària de Catalunya, haurà de presentar el recurs o reclamació davant d'aquesta.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS