Es pot negar l´entrada als industrials per humitats al terrat de casa si és un espai comunitari d´ús privatiu?

15-02-2019Meneame

Un veí pot negar l'entrada a industrials per resoldre un problema d'humitats produïdes al terrat de casa seva, tenint en compte que és un espai comunitari d'ús privatiu?

Entenc que el veí no es pot negar a impedir el pas a fer les reparacions que siguin necessàries a un element comú, malgrat que sigui d’ús privatiu.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com