El propietari queda exclòs de pagar les despeses de la comunitat si no utilitza la porta comunitària?

15-02-2019Meneame

Si un pis té entrada individual i no fa servir la porta comunitària, el propietari pot decidir tapiar-la i quedar així exclòs dels pagaments de les despeses de la comunitat, com per exemple la neteja d'escala o el manteniment de l'ascensor?

El Codi Civil de Catalunya estableix que la manca d'ús i de gaudi d’elements comuns no eximeix l'obligació de pagar les despeses del seu manteniment. Per això es necessita que els estatuts de la comunitat ho permeti expressament. Si en la seva comunitat no hi ha aquesta disposició, es necessitaria canviar els estatuts, el que requereix una majoria de quatre cinquenes parts.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com