Quin termini té hisenda per respondre a una reclamació del juny passat?

22-02-2019Meneame

Quin temps té hisenda per respondre a la reclamació que els vaig fer el juny 2018 (abans de prescriure) de la retenció per maternitat del 2013? Hisenda encara no m'ha respost.

 

El termini de resolució és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre. Si la verificació no hagués finalitzat en aquest termini, o no s'hagués dictat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada per silenci administratiu

 

Josep PPRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com