Un deute prescriu? Quants anys tinc per reclamar-lo?

01-03-2019Meneame

Un deute prescriu? Quants anys tinc per reclamar-lo?

Desconeixem, en el cas concret que ens explica i la seva pregunta es molt ampla, i no sabent el motiu del deute, els terminis poden variar segons el tipus del mateix. I per tant ens mourem entre 3 i 15 anys. El que si que coincideix en els dos casos és que s'han de complir dues condicions inequívoques perquè caduqui el compromís, es a dir que no puguem reclamar per que hagi transcorregut el temps. I és en aquests casos:

Que el creditor no hagi exercit cap acció d'enviar una reclamació extrajudicial com un burofax o requeriment notarial (és a dir que puguem demostrar el contingut del que es reclama i que el deutor ho ha rebut amb una data), o mitjançant una reclamació judicial exigint el pagament.

Que el deutor no hagi reconegut ni acceptat de forma expressa o tàcita el deute pendent de pagament.

Per tant, si vostè reclama s'interromp el termini de prescripció del deute i deixa de córrer el temps, fins que aquest pugui tornar a prescriure, si no s'interposa la reclamació judicial.

En el nostre despatx ens dediquem a aquests tipus de fets i per tant ens oferim a poder-lo ajudar si ho necessita ens pot trucar i l'assessorarem.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com