Una immobiliària m´ha fet una escriptura de reconeixement de deute davant notari. Té valor judicial en cas d´impagament?

21-03-2019Meneame

He venut un pis a Barcelona a través de l'empresa GRUPASSA. Per falta de tresoreria de la immobiliària m'han fet un reconeixement de deute en escriptura davant el notari per 20.000,000 euros i la resta per un xec del comprador. L'escriptura posa que abans del 31 de març m'ingressessin per transferència bancària l'import al meu compte. Voldria saber si aquesta escriptura té valor judicial en cas d'impagament. L'escriptura està signada per un apoderat de Grupassa, que actua en nom i representació de la mateixa. Antonio.

D'acord amb l'article 517 de la Llei d'Enjudiciament Civil, una escriptura pública pot ser objecte d'execució directament davant dels Tribunals de Justícia.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com